Past event


PURE GOLD - Upcycled! Upgraded! | VÀNG MƯỜI - Tái chế! Nâng cấp!

Time: 20/4/2019 - 26/5/2019
Triển lãm PURE GOLD - Upcycled! Upgraded! khám phá chủ đề rác thải và giới thiệu các cách thức sử dụng rác thải để tạo nên những sản phẩm có giá trị. Thực hiện bởi do ifa (Viện Quan hệ Đối ngoại Đức), kết hợp với phân viện Goethe tại Hà Nội | PURE GOLD – Upcycled! Upgraded! explores the subject of rubbish and presents approaches to using trash to create valuable products. Presented by ifa (Institute for Foreign Cultural Relations)

TỰ SỰ PHIM: Chuỗi phim PHONG CẢNH | FILMSTORYTELLER: LANDSCAPE series

Time: 9/4/2019 - 9/4/2019
Chuỗi phim Phong cảnh đưa ra những bộ phim được lựa chọn theo tiến trình lịch sử, từ những bộ phim tài liệu dài đầu tiên của lịch sử điện ảnh đến những bộ phim của những người làm phim đương đại và trong khu vực | The Landscape series include selected films according to historical progress, from the first long-documentary films of cinema history to the films of the contemporary filmmakers in the area

PURE GOLD Hanoi Workshop | Kêu gọi tham dự - Call for participants

Time: 19/2/2019 - 18/3/2019
Lời mời các nhà thiết kế, nhà sản xuất, thợ thủ công, nghệ sỹ và sinh viên tham dự một workshop tập trung vào Tái chế-Nâng cấp trong khuôn khổ triển lãm PURE GOLD ở Hà Nội | Open Call to local designers, craftsmen, producers, makers, artists and students to join a workshop focusing on Upcycled - Upgraded during PURE GOLD exhibition in Hanoi

PURE GOLD Hanoi Exhibition | Kêu gọi nộp tác phẩm - Call for Submission

Time: 15/2/2019 - 5/3/2019
Thư mời các nhà thiết kế, nhà sản xuất, thợ thủ công, nghệ sĩ, và học sinh, sinh viên đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam gửi hồ sơ tác phẩm tham dự Triển lãm Pure Gold tại Hà Nội | The open call for designers, craftsmen, producers, makers, artists and students who live and work in Vietnam to submit their works to the Pure Gold Exhibition in Hanoi

LỤC GIÁC Hợp nhất - Workshop với Tony Lê Nguyễn | Six SENSE, the creative workshop by Tony Le Nguyen

Time: 12/1/2019 - 12/1/2019
'LỤC GIÁC HỢP NHẤT', một chương trình phát triển kỹ năng của giác quan dành cho những diễn viên chuyên nghiệp và cả những người không chuyên được dẫn dắt bởi đạo diễn-nhà giáo dục Tony Lê Nguyễn | SIX SENSES is a creative workshop focusing on developing skills for both professional and amateur people