Past event


Screening and Discussion about architect I.M.PEI | Chiếu phim và Thảo luận về Kiến trúc sư I.M.PEI

Time: 18/6/2016 - 18/6/2016
Movie screening and discussion about constructions and buildings of great architect I.M.Pei, for purpose of study and research | Buổi chiếu phim và thảo luận về các công trình của kiến trúc sư I.M.Pei dành cho học tập và nghiên cứu

Exhibition DREAMS - DANCING BETWEEN TWO WORLD | Triển lãm MỘNG ẢO - LẠC BƯỚC GIỮA HAI THẾ GIỚI

Time: 12/6/2016 - 30/6/2016
Solo exhibition “Dreams: Dancing Between Two Worlds” by visual/graphic artist Quynh Tran from University of Nevada, Reno, USA | Triển lãm cá nhân Mộng ảo - Lạc bước giữa hai Thế giới của nghệ sỹ thị giác/ đồ họa Quỳnh Trần đến từ Đại học Nevada, Reno, Hoa Kỳ

Release new book GREENING ASIA | Ra mắt sách XANH HÓA CHÂU Á

Time: 4/6/2016 - 4/6/2016
Round panel to introduce the new book GREENING ASIA | Buổi tọa đàm Ra mắt sách XANH HÓA CHÂU Á

Screening and Discussion about architect Oscar Niemeyer | Chiếu phim và Thảo luận về Kiến trúc sư Oscar Niemeyer

Time: 4/6/2016 - 4/6/2016
Movie screening and discussion about constructions and buildings of great architect Oscar Niemeyer, for purpose of study and research | Buổi chiếu phim và thảo luận về các công trình của kiến trúc sư Oscar Niemeyer dành cho học tập và nghiên cứu