Past event


Screening and Discussion: EAMES - Architect and Painter | Chiếu phim và Thảo luận: EAMES - Kiến trúc sư và Họa sỹ

Time: 16/7/2016 - 16/7/2016
Movie screening and discussion about constructions and buildings of architect and painter Charles Eames, 1907-1978 & Ray-Bernice Alexandra Eames, for purpose of study and research | Buổi chiếu phim và thảo luận về các công trình của bộ đôi kiến trúc sư và họa sỹ Charles Eames, 1907-1978 & Ray-Bernice Alexandra Eames, dành cho học tập và nghiên cứu

1001 Night - A guitar performance by Le Thu | 1001 Đêm - Buổi biểu diễn Guitar của Lê Thu

Time: 15/7/2016 - 15/7/2016
“1001 Nights – Le Thu Guitar Concert” is a special event marking the reunion of the guitar duo Le Thu and Le Duc Son, the two most beloved artists in Hanoi during 1998-2009 – the period of the fascinating and vibrant New Flamenco genre | “1001 - Đêm guitar Lê Thu” là sự kiện đặc biệt đánh dấu sự tái ngộ của cặp song tấu guitar Lê Thu và Lê Đức Sơn, hai nghệ sĩ được mến mộ nhất tại Hà Nội thời kỳ 1998 – 2009 với thể loại New Flamenco

Screening and Discussion about architect EILEEN GRAY | Chiếu phim và Thảo luận về Kiến trúc sư EILEEN GRAY

Time: 2/7/2016 - 2/7/2016
Movie screening and discussion about constructions and buildings of great architect Eileen Gray, for purpose of study and research | Buổi chiếu phim và thảo luận về các công trình của kiến trúc sư Eileen Gray dành cho học tập và nghiên cứu

The Chamber music concert Romance in Classic | Hòa nhạc thính phòng Romance in Classic

Time: 26/6/2016 - 26/6/2016
The chamber music night - ROMANCE IN CLASSIC with Musica Amore string quartet | Đêm hòa nhạc Thính phòng – ROMANCE IN CLASSIC với sự trình diễn của Tứ tấu dây Amore

Introduction to COLLAGRAPH Workshop

Time: 22/6/2016 - 23/6/2016
Workshop giới thiệu và hướng dẫn kỹ thuật In Phối Chất bởi Quỳnh Trần (Nevada, United States) | The workshop introducing of Collage prints leading by visual artist Quynh Tran from Nevada, United States