Past event


The Chamber music concert Romance in Classic | Hòa nhạc thính phòng Romance in Classic

Time: 26/6/2016 - 26/6/2016
The chamber music night - ROMANCE IN CLASSIC with Musica Amore string quartet | Đêm hòa nhạc Thính phòng – ROMANCE IN CLASSIC với sự trình diễn của Tứ tấu dây Amore

Introduction to COLLAGRAPH Workshop

Time: 22/6/2016 - 23/6/2016
Workshop giới thiệu và hướng dẫn kỹ thuật In Phối Chất bởi Quỳnh Trần (Nevada, United States) | The workshop introducing of Collage prints leading by visual artist Quynh Tran from Nevada, United States

Screening and Discussion about architect I.M.PEI | Chiếu phim và Thảo luận về Kiến trúc sư I.M.PEI

Time: 18/6/2016 - 18/6/2016
Movie screening and discussion about constructions and buildings of great architect I.M.Pei, for purpose of study and research | Buổi chiếu phim và thảo luận về các công trình của kiến trúc sư I.M.Pei dành cho học tập và nghiên cứu

Exhibition DREAMS - DANCING BETWEEN TWO WORLD | Triển lãm MỘNG ẢO - LẠC BƯỚC GIỮA HAI THẾ GIỚI

Time: 12/6/2016 - 30/6/2016
Solo exhibition “Dreams: Dancing Between Two Worlds” by visual/graphic artist Quynh Tran from University of Nevada, Reno, USA | Triển lãm cá nhân Mộng ảo - Lạc bước giữa hai Thế giới của nghệ sỹ thị giác/ đồ họa Quỳnh Trần đến từ Đại học Nevada, Reno, Hoa Kỳ

Release new book GREENING ASIA | Ra mắt sách XANH HÓA CHÂU Á

Time: 4/6/2016 - 4/6/2016
Round panel to introduce the new book GREENING ASIA | Buổi tọa đàm Ra mắt sách XANH HÓA CHÂU Á