Past event


Screening and Discussion about EIFFEL tower | Chiếu phim và Thảo luận về Tháp EIFFEL

Time: 2/4/2016 - 2/4/2016
Movie screening and discussion about the Eiffel Tower, for purpose of study and research | Buổi chiếu phim và thảo luận về công trình Tháp Eiffel, dành cho học tập và nghiên cứu

EMPTY WORLD - A New Music performance by Vu Nhat Tan group

Time: 27/3/2016 - 27/3/2016
“Cõi Vắng” có thể coi là một tác phẩm âm nhạc tương tác giữa truyền thống và đương đại, hay còn gọi là Truyền Thống Mới, và cũng là một vở diễn ứng tác kiểu mới do Vũ Nhật Tân và ban nhạc thực hiện | Cõi Vắng (Empty World) may be regarded as a product of the interaction between the traditional music and the contemporary one, or the New Tradition; also a kind of improvisation-based performance presented by Vu Nhat Tan and young artist

Chuỗi sự kiện nghệ thuật thị giác kiến trúc và âm nhạc

Time: 27/3/2016 - 27/3/2016
Ở xu thế tất yếu của thời đại, ngữ cảnh đa văn hóa ngày càng có tính phổ quát và lan tỏa trên toàn thế giới, những hệ thống giá trị cũng liên tục va chạm, dịch chuyển, giao thoa và biến đổi ở biên độ rộng. Sáng tạo hơn bao giờ hết cùng đồng hành với khả năng chiếm lĩnh về không gian, thời gian và tâm trí, là những cánh cửa đa chiều mở vào những góc độ nhận thức mới. Sáng tạo liên tục đối

Heritage Space Plus - Event of Visual Arts, New Music and Architecture | Chuỗi sự kiện Nghệ thuật Thị giác, Kiến trúc và Âm nhạc Heritage Space Plus

Time: 27/3/2016 - 27/3/2016
A series of event of Historical Architecture's movie screening, performing of New Music and Visual Arts Exhibition at Heritage Space in March 2016 | Chuỗi sự kiện chiếu phim Lịch sử Kiến trúc, Biểu diễn Nhạc mới, triển lãm Nghệ thuật Thị giác tại Heritage Space trong tháng 3/2016

Tháng thực hành nghệ thuật

Time: 15/11/2015 - 15/12/2015
Mục tiêu quan trọng của Heritage Space là phát triển và quảng bá cho ngành nghệ thuật tạo hình, cổ vũ và hỗ trợ cho sự sáng tạo của các nghệ sĩ. Trong vòng hơn một năm lại đây, riêng trong lĩnh vực này, Heritage Space đã tài trợ cho hơn 30 nghệ sĩ triển lãm (cá nhân và nhóm), nhiều triển lãm đã gây được tiếng vang trong giới cũng như với công chúng yêu nghệ thuật.