Event


HS Workshop: Serendipity-Discover Creativity | Khám phá sáng tạo

Workshop “Serendipity - Discover Creativity - Khám phá sáng tạo” của nghệ sĩ đến từ Brazil, Elian Evelozo | A Creative workshop names “Serendipity - Discover Creativity” leading by Brazilian artist Elian Evelozo

HS-Workshop | Fanfic Đọc - Diễn - Viết #1: Từ Thức gặp Tiên

"Từ Thức gặp Tiên" là một sự hợp tác giữa Nhà Buôn Chuyện và Heritage Space, lấy cảm hứng từ một trong bảy vở chèo cổ kinh điển | 'Tu Thuc meets Fairy' is a cooperative workshop between Heritage Space and Nha Buon Chuyen inspiring by an ancient 'Cheo' performance for theatre

HS-Workshop - Fanfic Đọc - Diễn - Viết 1 | Từ Thức gặp Tiên

"Từ Thức gặp Tiên" là một sự hợp tác giữa Nhà Buôn Chuyện và Heritage Space, lấy cảm hứng từ một trong bảy vở chèo cổ kinh điển | 'Tu Thuc meets Fairy' is a cooperative workshop between Heritage Space and Nha Buon Chuyen inspiring by an ancient 'Cheo' performance for theatre

Triển lãm 'HỮU HÌNH & VÔ HÌNH' | 'VISIBLE & INVISIBLE' exhibition

Triển lãm kết thúc dự án 'Tháng thực hành Nghệ thuật - MAP 2018' | The final exhibition of 'Month of Art Practice - MAP 2018'

Normal Day: An Interactive VR Documentary

Normal Day là một sắp đặt Thực tại ảo tương tác trong đó nữ diễn viên Tatyana Kot bằng khiêu vũ, thơ ca, và trình diễn; thể hiện những trải nghiệm của cô khi mang trong mình căn bệnh ung thư vú | Normal Day is an interactive VR installation in which actor Tatyana Kot reflects on her experiences with breast cancer through dance, poetry, and performance art.