Current event


Triển lãm 'HỮU HÌNH & VÔ HÌNH' | 'VISIBLE & INVISIBLE' exhibition

Time: 10/11/2018 - 9/12/2018
Triển lãm kết thúc dự án 'Tháng thực hành Nghệ thuật - MAP 2018' | The final exhibition of 'Month of Art Practice - MAP 2018'